Home

  Over AcOA
  - Organisatie
  - Partners

  Opleiden
  - Opleidingstrajecten
  - Schoolopleiders
  - Instituutsopleiders

  Onderzoek
  - Lopende onderzoeken

  Archief
  - Nieuwsbrieven
  - Jaarverslagen
  - Onderzoeksplannen AcOA

  - Contact

 
  AcOA adviseert Onderwijsraad


 
In de Academische Opleidingsschool Amsterdam staan lesgeven, opleiden én onderzoek doen centraal.
Het Montessori College Oost, het Montessori Lyceum Amsterdam, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Spinoza Lyceum zijn de deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs. Zij verschillen van andere scholen door juist deze combinatie van onderwijs, opleiden én onderzoek.
De begeleiding wordt verzorgd door docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Het doel is om in onze werkwijze met de opleiders, studenten en docent-onderzoekers gezamenlijk op zoek te gaan naar een structurele verbetering van de kwaliteit van het onderwijs gebaseerd op de best beschikbare kennis en wetenschappelijk bewijs.
Meer informatie over de deelnemende partners. lees verder
 
 

NIEUWS

De AcOA is op 24 oktober 2014 gevisiteerd voor de heraccreditatie van het opleiden en de academische kop. De AcOA is voor zowel het opleidings- als het onderzoeksdeel getoetst volgens de kwaliteitseisen van de NVAO.

Oordeel visitatie AcOA: voldoende!

De commissie geeft een voorlopig oordeel (voldoende) en geeft aan dat de AcOA een complex samenwerkingsverband is met een tiental partijen met eigen opvattingen.
Er is veel bereikt: De onderwijsleeromgeving is een goed en samenhangend geheel. Het personeel is goed gekwalificeerd en deskundig en de begeleiding is adequaat en afgestemd op het programma van de student.
Het onderzoeksprogramma wordt voor wat de begeleiding en uitvoering betreft positief gewaardeerd. Er bestaat een duidelijke cultuur van kennisdeling binnen de scholen.
De AcOA doet mee aan een initiatief voor kennisdeling via het web. Binnenkort een link naar de eerste uitgave van het digizine van de vier academische opleidingsscholen (AONHW, ROWF, AAOS en AcOA) gezamenlijk.


Alle recente rapporten en onderzoeksverslagen van de AcOA zijn te vinden op de repository van het ilo.

http://ilo.publication-archive.com/publication-overview/11
de docenten-onderzoeken van AcOA van het afgelopen cursusjaar staan op de website.

De thema's zijn:
MCO: samenwerkend leren
(verslag is nog in conceptvorm!)

MLA: scenario's ter verbetering van de werktijd

OSB: leren differentiëren
(verslag is nog in conceptvorm!)

Spinoza Lyceum: doelmatigheid en effectiviteit van het Mavo-onderwijs

AGENDA 
 
  ontwerp en realisatie: het webdesignteam